prihláseniekošíkkontaktdopravné
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku
Hlodavce doma
Pes doma
Mačka doma
Rybičky doma
Vtáky doma
Teraristika doma

Arpalit Neo kožná pena 150ml

Pena na liečbu a prevenciu napadnutia parazitmi - blchy, kliešťata, vši a všenky, roztoče a ich vajíčka a larvy

Arpalit Neo kožná pena je vhodný pre všetkých domácich miláčikov okrem mačiek, konkrétne pre všetky nepotravinárske zvieratá a to psy, vtáky, plazy a iné drobné zvieratá.
Forma peny je vhodná najmä pre zvieratá horšie znášajúce prípravok vo forme spreja a na ošetrenie tvárovej časti.

Obsah účinných látok (na 1g/1,15 ml): permethrinum 25:75 (cis: trans): 4,8 mg, fenoxycarbum: 1,2 mg

Charakteristika prípravku: Mliečne biela tekutina s ľahkou parfumáciou vo forme peny s hnacím plynom. Arpalit Neo pena je veterinárny liek - ektoparazitický s ovicidním a larvicidním účinkom.

Indikácia
 • proti blchám (Ctenocephalides spp.)
 • kliešťom (Ixodes spp., Dermacentor spp., Haemaphysalis spp.)
 • všiam (Haematopinus spp.) a švolom (Mallophaga spp.)
 • roztočom (Acari spp.)
 • a ich vývojovým štádiám - ničí aj vajíčka a larvy parazitov

Kontraindikácie
 • Nepoužívať u chorých zvierat
 • Nepoužívať u mačiek
 • Zamedzte možnému styku mačiek so psami po ošetrení
 • Nepoužívať pri známej precitlivenosti na niektorú z obsiahnutých látok
 • Nepoužívať u mláďat do 2 mesiacov veku a v čase laktácie


Nežiaduce účinky: Iba ojedinele môže u precitlivených jedincov dôjsť k prejavom intoxikácie (zhoršenie kvality až strata srsti, vracanie, záchvevy, tras, kŕče, spomalené dýchanie). V prípade výskytu nežiaducich účinkov alebo iných nezvyčajných reakcií vyhľadajte veterinárneho lekára.

Aplikácia:
Pred použitím pretrepať. Nádobku je nutné pri aplikácii držať dnom hore.
Veľkosť dávky sa odvíja od veľkosti ošetrovaného zvieraťa. Na ruku ošetrujúceho v rukavici alebo priamo na povrch tela zvieraťa sa aplikuje pena veľkosti tenisovej loptičky. Rovnomerne sa rozotrie po povrchu tela zvieraťa, prečeše sa hrebeňom, kefou alebo sa rukou v rukavici premasírujte, aby prípravok prestúpil až na kožu. Ošetrenie sa vykonáva len do ľahkého zvlhčenie kože alebo srsti prípravkom po celom povrchu tela zvieraťa. Pri ošetrení tvárovej časti sa postupuje opatrne, aby nedošlo k zasiahnutiu otvorov. Po ošetrení je nutné zviera po dobu 48 hodín nekúpať. Ošetrenie je možné po 1 týždni opakovať.
Pri ošetrení plazov, vtákov a drobných živočíchov dbajte na zvýšenú opatrnosť, dávkujte veľmi malé množstvá z dostatočnej výšky nad zvieraťom. Plazy a obojživelníky liekom opatrne potrite a po 20 minútach vykúpte, neaplikujte na hlavu. Po aplikácii prípravku zabráňte olizovanie ošetrené srsti alebo kože. V prípade potreby sa obráťte na veterinárneho lekára.
Zároveň s ošetrením zvieraťa je vhodné vystriekať prípravkom do mokra i jeho príbytok a nechať zaschnúť. Terária pred uložením zvieraťa dobre vyvetrajte.

Upozornenie

 • Pri práci používajte ochranné rukavice
 • Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite
 • Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na žeravé predmety
 • Ani vyprázdnenú nádobku neprerážajte a nevhadzujte do ohňa
 • Po práci si dôkladne umyte ruky vodou a mydlom

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. V prípade zasiahnutia pokožky či sliznice opláchnite exponovanú časť ihneď po expozícii veľkým množstvom vody. V prípade zasiahnutia očí vypláchnite veľkým množstvom pitnej vody.
Ak sa dostavia príznaky podráždenia (vyrážka), alergická reakcia alebo systémové účinky, vyhľadajte lekársku pomoc.
Ľudia so známou precitlivenosťou na permethrin by sa mali vyhnúť kontaktu s veterinárnym liekom. Prípravok sa nesmie dostať do priameho kontaktu s potravinami, pitnou vodou, detskými hračkami. Nepoužívajte do akvárií a rybníkov - pre vodné organizmy a včely je prípravok toxický.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj nakladanie s nepoužitým veterinárnym liekom alebo odpadom, ktorý pochádza z tohto lieku - pozri bod 14.
Zabráňte kontaktu detí s ošetreným zvieraťom po dobu 24 hodín.
Nepoužívať u mačiek. Prípravok je extrémne jedovatý pre mačky. Prípravok môže byť pre mačky nebezpečný aj po kontakte s ošetreným psom. Prípravok môže dráždiť kožu, sliznice a alergizovat. 

Uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25°C. Nádoba je pod tlakom: nevystavujte slnečnému žiareniu a teplotám nad 50°C. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - zákaz fajčenia. Nepoužívajte po uplynutí doby použiteľnosti vyznačenej na dne obalu.

Likvidácia nepoužitého prípravku a obalu
Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpad, ktorý pochádza z tohto lieku musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Prípravok nesmie kontaminovať vodné toky, pretože je toxický pre ryby a ďalšie vodné organizmy.

CP190006
Aveflor
Skladom (do 9Ks)
4,14 €
20%
4,97 €
sklad. do 9Ks
4,97 €
 Ks
Chovateľské potreby a krmivá pre hlodavceChovateľské potreby a krmivá pre psovChovateľské potreby a krmivá pre mačkyChovateľské potreby a krmivá pre rybičkyChovateľské potreby a krmivá pre vtákyChovateľské potreby a krmivá pre teraristiku